Fördjupning av modell för att kartlägga avbrott i vuxenutbildning

Översatt modell (Talhammer m.fl., 2023)

Ta del av en förenklad version av modellen här

Förklaring av begreppen

Bedömning av passform (från engelskans “fit”) vid deltagande i en viss form av utbildning

 • Utvärderingen av hur väl en individ passar utbildningen
 • Faktorer som individens färdigheter, intressen, mål och utbildningens mål, innehåll och undervisningsmetoder

Hantering av bedömning av passform i utbildning

 • Processen att hantera och ta itu med eventuella problem som kan uppstå under utbildningen
 • Kan innebära att justeringar i utbildningen eller att tillhandahålla ytterligare stöd till eleverna för att hjälpa dem att lyckas

Individuella förhållanden

 • De unika egenskaperna hos en individ som kan påverka passformen till en viss utbildning
 • Faktorer som tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet, personliga intressen och inlärningsstil

Beslut att delta i utbildning

 • Val som individer gör för att anmäla sig till en viss form av utbildning, baserat på deras bedömning av programmet/kursen och deras egna individuella förhållanden

Institutionella förhållanden

 • Karaktären hos utbildningen eller institutionen som kan påverka en individs passform inom programmet
 • Faktorer som programstruktur, undervisningsmetoder och möjlighet till anpassningar och stöd

Intra-individuell passform

 • Överensstämmelsen mellan en individs personliga egenskaper och utbildningens form och mål
 • Bedömning av hur väl en individs färdigheter, intressen och mål matchar utbildningens mål, innehåll och undervisningsmetoder 

Passform relaterad till livskontext

 • Överensstämmelsen mellan en individs livssituation (som arbete och familjeansvar) och utbildningens form och mål
 • Bedömning av hur väl en individs schema och andra livsfaktorer stämmer överens med utbildningens form och mål

Interpersonell passform

 • Överensstämmelsen mellan en individ, resten av klassen och läraren inom utbildningsformen
 • Bedömning av hur väl en persons kommunikationsstil, sociala färdigheter och personlighet matchar utbildningens form och mål

Individ-institutionell passform

 • Överensstämmelsen mellan en individ och institutionen som tillhandahåller utbildningen 
 • Bedömning av hur väl en individs mål, värderingar och förväntningar överensstämmer med institutionens uppdrag och kultur

Individuell bedömning av passform

 • Processen där en individ bedömer sin egen anpassning till utbildningen

Intra-institutionell passform 

 • Överensstämmelsen mellan olika avdelningar eller enheter inom institutionen som tillhandahåller utbildningen
 • Bedömning av hur väl målen, värderingarna och förväntningarna hos varje avdelning eller enhet överensstämmer med varandra

Inter-institutionell passform

 • Överensstämmelsen mellan flera institutioner som är involverade i att tillhandahålla utbildningen 
 • Bedömning av hur väl målen, värderingarna och förväntningarna hos varje institution överensstämmer med varandra

Institutionell-individuell passform

 • Överensstämmelsen mellan institutionen som tillhandahåller utbildningen och målen, värderingarna och förväntningarna hos de individuella deltagarna

Institutionell bedömning av passform

 • Detta hänvisar till processen där institutionen bedömer anpassningen som individerna behöver för att kunna delta i utbildningen

Eventuellt förnyad bedömning av situationsanpassning

 • Möjlighet att ompröva individens passform när utbildningen fortskrider och nya situationer uppstår

Den ursprungliga modellen

Ursprunglig modell (Talhammer m.fl.., 2023)

Referenser

Talhammer, V., et al. (2023). Dropout in adult education as a phenomenon of fit – an integrative model proposal for the genesis of dropout in adult education based on dropout experiences. RELA, 13(3), 23-246. https://rela.ep.liu.se/article/view/3351/3438

1 thought on “Fördjupning av modell för att kartlägga avbrott i vuxenutbildning”

 1. Pingback: Ny modell för att kartlägga och förebygga avbrott i vuxenutbildning – ResearchSnapshots

Comments are closed.