Johanna Mufic (PhD)

Postdoktor i pedagogik | Inriktning vuxnas lärande | Linköpings universitet

Universitetslektor i pedagogik | Inriktning organisation och ledarskap | Stockholms universitet

Med en bakgrund som gymnasielärare i svenska och historia, samt SFI-lärare, har min forskning drivits av ett stort engagemang för kvalitet i utbildning, vuxenutbildning och livslångt lärande. Mina forskningsintressen sträcker sig över olika områden inom utbildning och fokuserar på områden som utbildning, kvalitet i utbildning, granskning, vuxenutbildning och livslångt lärande. Dessa forskningsområden ger mig möjlighet att fördjupa mig i komplexiteten kring kvalitet i utbildningen och utbildningsprocesser. År 2022 disputerade jag med en doktorsavhandling i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande. Denna milstolpe markerade slutet på en flerårig studie av hur kvalitet och granskning av kvalitet formas inom vuxenutbildning.

Genom att betona vikten av samarbete och kunskapande arbetar jag för att få till mötespunkter för utbyte av idéer och forskningsresultat. Genom mitt engagemang för samarbete och utbyte har jag haft förmånen att få föreläsa, genomföra workshops och delta i olika kompetensutvecklingsinsatser och konferenser. Med aktiv kommunikation, spridning och delning av forskningsresultat strävar jag efter att överbrygga klyftan mellan akademi och praktik, främja meningsfull dialog och förse pedagoger, skolledare och beslutsfattare med forskningsbaserade kunskaper och insikter. Utbildning är en kraft som kan förändra och forma individer och samhällen. Genom min forskning och mina samarbeten strävar jag efter att bidra till en ökad förståelse och utveckling av utbildningspraxis, policy och system. Tveka inte att kontakta mig om du delar liknande forskningsintressen eller vill delta i givande diskussioner om utbildning och dess djupgående inverkan på våra liv.

Tack för att du besöker min hemsida och jag ser fram emot att höra från dig!

Bakgrund

Utbildning

 • Filosofie doktor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, Linköpings universitet, 2022
 • Ämneslärarexamen (gymnasieskolan, inriktning svenska/historia), Malmö universitet, 2020
 • Filosofie masterexamen i pedagogik, Lunds universitet, 2017
 • Kandidatexamen i pedagogik, Umeå universitet, 2015
 •  

Anställning

 • Universitetslektor i pedagogik, inriktning organisation och ledarskap, Stockholms universitet, 2024 – pågående
 • Postdoktor i pedagogik, Linköpings universitet, 2023-2024
 • Doktorand, Linköpings universitet, 2018-2022
 • Specialpedagog, AlphaCE, Malmö, 2017
 • SFI-lärare, AlphaCE, Malmö, 2016 
 • Lärare, Grundskolans vikariebank, Malmö, 2015 – 2016
 • SFI-lärare, Vuxenutbildningen, Halmstad, 2014 – 2015
 • Lärare, Vikariepoolen, Halmstad, 2013 – 2015

Kontakta mig

Håll kontakten via