Vetenskapliga artiklar

International-Journal-of-Leadership-in-Education

Mufic, J. (2023). How the concept of the "chain of command" is construed through problematizations in Swedish adult education policies. International Journal of Leadership in Education, 1-14.  Continue to DOI

Studies-in-the-Education-of-Adults

Mufic, J. (2023). 'And suddenly it's not so flexible anymore!' Discursive effects in comments from school leaders and staff about distance education. Studies in the Education of Adults, 1-19.  Continue to DOI

Educational-Research

Mufic, J. (2023). Discursive effects of "quality" talk during a quality audit in Swedish Municipal Adult Education. Scandinavian Journal of Educational Research, 67(4), 637-649.  Continue to DOI

Lifelong Education

Mufic, J. (2022). 'Measurable but not quantifiable': The Swedish Schools Inspectorate on construing "quality" as "auditable". International Journal of Lifelong Education41(2), 199-211.  Continue to DOI

Education Policy

Mufic, J. & Fejes, A. (2022). ‘Lack of quality’ in Swedish adult education: a policy study. Journal of Education Policy37(2), 269-284.  Continue to DOI

Böcker och bokkapitel

Problemets politik

Mufic, J. (2024). Reflections on how to use the WPR approach in a PhD thesis. I T. Fristrup, et al (Red.), Problemets politik: En forskningsbaseret antologi om Carol Bacchis poststrukturalistiske policy- og interviewanalyse i pædagogik og uddannelse, (s. 112-133). Aarhus Universitet.

Avhandling

Mufic, J. (2022). “Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society (doctoral thesis). Linköping University.

978-91-44-13329-4_cover.indd

Högberg, R., Fejes, A., & Mufic, J. (2020). Styrning och granskning av kommunal vuxenutbildning. I A. Fejes, K. Muhrman, & S. Nyström (Red). Om vuxenutbildning och vuxnas studier: en grundbok, (s. 339-355). Studentlitteratur.

Rapporter

Studieforbunden

Mufic, J., & Andersson, P. (2023). Studieförbundens deltagare med funktionsnedsättning. Folkbildningsrådet.

Media

Radio | Risk för stora kvalitetsskillnader i SFI

Nära var tredje kommun i Sverige anlitar privata bolag för undervisning i Svenska för invandrare. Enligt forskaren Johanna Mufic vid Linköpings universitet finns det stora skillnader i hur väl kommunerna följer upp kvaliteten.Verksamhetschefen på Hermods, en av de största privata utbildarna, tycker uppföljningen är bra men att den varierar mellan kommunerna. (Foto: Herish Naseri / Sveriges Radio & Magnus Johansson / LiU)

Podcast | Kvalitetsbegreppet inom vuxenutbildningen

Kvalitet är inte ett entydigt begrepp och särskilt komplicerat blir det när man pratar om kvalitet av tjänster, som till exempel kvalitet i vuxenutbildning. Vad är det? Vad är det man mäter? Hur formas kvalitet i vuxenutbildning? Det och mycket annat samtalar Johan Winsborn om med Johanna Mufic från Linköpings universitet utifrån hennes avhandling "Kvalitetsproblem" i svensk vuxenutbildning.

Tidning | “Kvalitetsproblem” i komvux

Lösningen på låg genomströmning och måluppfyllelse i komvux blir nästan alltid flexibilitet och individanpassning. Men är det rätt att jämställa hög genomströmning och måluppfyllelse med hög kvalitet? Risken med detta snäva kvalitetsbegrepp är att skulden för “bristande kvalitet” läggs på lärare och rektorer snarare än på orsaken: utbildningssystemet.

Tidning | ”Lärare kan felaktigt få skulden för ’kvalitetsproblem’ i skolan”

Hur pratas och skrivs det egentligen om kvalitet i komvux och vad får det för effekter? Det har jag undersökt i min avhandling som handlar om mötet mellan kvalitet, komvux och Skolinspektion. Avhandlingen visar bland annat på hur kvalitet skrivs fram som ett ”problem” i policy och att ”lösningen” på detta problem blir ett ökat fokus på granskande och utvärderande aktiviteter samtidigt som huvudmän och rektorer hålls ansvariga.

Föreläsningar

Vuxenutbildningens "kvalitetsproblem"

Inspelad föreläsning om kvalitet i Komvux baserad på avhandlingen '“Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society' som presenterades på Nationellt centrum för svenska som andraspråks symposium 2022.

Omnämnanden

Videointervju | Vad menas med kvalitet i komvux?

14 oktober 2022 lägger Johanna Mufic fram sin avhandling vid Linköpings universitet. Vi fick ett snack i förväg, hör vad hon säger om den forskning som ligger till grund för avhandlingen '“Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society'. Johanna skickar också med några frågor att använda i lärarlaget eller skolledningen, för att inte kvalitetsbegreppet ska eka tomt.

Intervju | Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Johanna Mufic disputerade i oktober 2022 vid Linköpings universitet med avhandlingen "Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society, om hur begreppet kvalitet konstrueras på olika arenor inom komvux och vilka effekter detta får. NC ber Johanna förklara mer om vad hon har fått syn på genom sin forskning.

Artikel | Skilda kvalitetsdefinitioner skapar missförstånd (Betalvägg)

Att lagstiftare, myndigheter och medarbetare definierar kvalitet på olika sätt kan skapa missförstånd och problem. Det framgår av en färsk avhandling som granskat hur kvalitetsbegreppet används inom svensk kommunal vuxenutbildning.

Intervju | ”Kvalitet” – ett begrepp som ofta konstrueras som en ”brist”

Kvalitet verkar ofta konstrueras som en ”brist” eller som ett ”problem” i diskussionen om vuxenutbildning. Det visar Johanna Mufics avhandling.

Pressmeddelande | Olika syn på kvalitet i kommunal vuxenutbildning

Lagstiftare, myndigheter och enskilda medarbetare kan tala och skriva om kvalitet på mycket olika sätt i svensk kommunal vuxenutbildning. De skilda kvalitetsbegreppen kan skapa både missförstånd och svårigheter i verksamheten. Det visar en ny doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Kontakta mig

Håll kontakten via