Johanna

Avatar photo
book, pen, people-2592057.jpg

Framtidens komvux: Utmaningar och möjligheter diskuterades under Skolverkets webbinarium

Under webbinariet om framtidens komvux, arrangerat av Skolverket, möttes forskare och representanter från Skolinspektionen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att diskutera de utmaningar och möjligheter som präglar vuxenutbildningen idag. Diskussionerna kretsade kring olika ramfaktorer och hur de påverkar genomförandet av arbete inom komvux.

Framtidens komvux: Utmaningar och möjligheter diskuterades under Skolverkets webbinarium Read More »

Ny modell för att kartlägga och förebygga avbrott i vuxenutbildning

Bryt mönstret! En ny modell har utvecklats av tyska forskare för att identifiera och adressera bristande överensstämmelse mellan elever och utbildningsprogram. Personliga, institutionella och sociala faktorer spelar alla en roll. Genom att förstå och åtgärda dessa faktorer kan vi minska avbrotten och skapa bättre resultat för vuxna elever.

Ny modell för att kartlägga och förebygga avbrott i vuxenutbildning Read More »