Föreläsningar

Jag föreläser om utbildning, kvalitet, vuxenutbildning, Komvux, livslångt lärande, pedagogik och lärande. Jag genomför både enstaka föreläsningar och föreläsningsserier, både på plats och digitalt. För att se exempel på tidigare föreläsningar, se fliken Publikationer.

Exempel på föreläsningar

”Kvalitet" i utbildning

Hur formas kvalitet i utbildningssammanhang och vad innebär det att vara en del av ett övervakningssamhälle? Denna föreläsning handlar om kvalitetsbegreppet och dess historia. Jag berättar också om vikten av att tänka kritiskt kring begreppet för att se till att de mål som sätts upp för verksamheten verkligen bidrar till att höja kvaliteten. 

”Kvalitet" i styrkedjan
Hur pratas det om kvalitet och vad får det för konsekvenser? I föreläsningen djupdyker vi i kvalitetsbegreppets historia och hur det har växt fram inom det svenska utbildningssystemet. Föreläsningen bygger på min avhandling och handlar om hur kvalitet formas på olika arenor inom vuxenutbildningssystemet. Hur pratar huvudmän, rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare och skolinspektörer egentligen om kvalitet och vad får det för effekter? 
Kvalitetsspaning
En pedagogisk och lättförståelig översiktsbild av den senaste forskningen. Genom att göra nedslag i den senaste forskningen inom önskad verksamhetsform utgör denna föreläsningen en bra underbyggnad för vetenskaplig grund och och att utveckla kvalitet. 
Verktygslåda för digital undervisning
En interaktiv föreläsning om den senaste forskningen inom distansundervisning, späckad med konkreta exempel på olika verktyg som kan användas vid digital undervisning. 
Workshops

Jag håller i workshops om utbildning, kvalitet, vuxenutbildning, Komvux, livslångt lärande, pedagogik och lärande. Upplägget är alltid kreativt, interaktivt och inkluderande. Under en längre utbildningsdag brukar jag alternera mellan föreläsningsdelar och mer aktiva workshopsdelar där deltagarna jobbar tillsammans med vägledning från mig.

Följeforskning

Jag erbjuder följeforskning, som är en metod inom forskning där forskaren och deltagarna samarbetar för att undersöka och förstå ett specifikt problem eller en situation. Det innebär att forskaren inte bara observerar och analyserar, utan även aktivt deltar i och samverkar med deltagarna. Målet är att generera kunskap och skapa förändring genom att kombinera forskning och handling på ett demokratiskt och inkluderande sätt. Följeforskning betonar deltagarnas röster, erfarenheter och expertis för att informera och påverka forskningsprocessen och dess resultat.

Uppdrag

Uppdrag kan se ut på olika sätt. Jag har bland annat skrivit en rapport om det svenska vuxenutbildningssystemets organisation för en forskningsgrupp från German Institute for Adult Education (DIE).

Föreläsningar

Jag föreläser om utbildning, kvalitet, vuxenutbildning, Komvux, livslångt lärande, pedagogik och lärande. Jag genomför både enstaka föreläsningar och föreläsningsserier, både på plats och digitalt. För att se exempel på tidigare föreläsningar, se fliken Publikationer.

”Kvalitet" i utbildning

Hur formas kvalitet i utbildningssammanhang och vad innebär det att vara en del av ett övervakningssamhälle? Denna föreläsning handlar om kvalitetsbegreppet och dess historia. Jag berättar också om vikten av att tänka kritiskt kring begreppet för att se till att de mål som sätts upp för verksamheten verkligen bidrar till att höja kvaliteten. 

”Kvalitetsproblem" i komvux?
Hur pratas det om kvalitet och vad får det för konsekvenser? I föreläsningen djupdyker vi i kvalitetsbegreppets historia och hur det har växt fram inom det svenska utbildningssystemet. Föreläsningen bygger på min avhandling och handlar om hur kvalitet formas på olika arenor inom vuxenutbildningssystemet. Hur pratar huvudmän, rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare och skolinspektörer egentligen om kvalitet och vad får det för effekter? 
Kvalitetsspaning
En pedagogisk och lättförståelig översiktsbild av den senaste forskningen. Genom att göra nedslag i den senaste forskningen inom önskad verksamhetsform utgör denna föreläsningen en bra underbyggnad för vetenskaplig grund och och att utveckla kvalitet. 
Verktygslåda för digital undervisning
En interaktiv föreläsning om den senaste forskningen inom distansundervisning, späckad med konkreta exempel på olika verktyg som kan användas vid digital undervisning. 
Workshops

Jag håller i workshops om utbildning, kvalitet, vuxenutbildning, Komvux, livslångt lärande, pedagogik och lärande. Upplägget är alltid kreativt, interaktivt och inkluderande. Under en längre utbildningsdag brukar jag alternera mellan föreläsningsdelar och mer aktiva workshopsdelar där deltagarna jobbar tillsammans med vägledning från mig.

Följeforskning

Jag erbjuder följeforskning, som är en metod inom forskning där forskaren och deltagarna samarbetar för att undersöka och förstå ett specifikt problem eller en situation. Det innebär att forskaren inte bara observerar och analyserar, utan även aktivt deltar i och samverkar med deltagarna. Målet är att generera kunskap och skapa förändring genom att kombinera forskning och handling på ett demokratiskt och inkluderande sätt. Följeforskning betonar deltagarnas röster, erfarenheter och expertis för att informera och påverka forskningsprocessen och dess resultat.

Konsultation

Konsultation kan se ut på olika sätt. Jag har bland annat skrivit en rapport om det svenska vuxenutbildningssystemets organisation för en forskningsgrupp från German Institute for Adult Education (DIE).

Exempel på uppdragsgivare

Myndigheter

Skolinspektionen

Polisen

Skolverket

 

Kommuner och regioner

Falkenbergs kommun

Skellefteås kommun

Växjös kommun

Haninges kommun

Linköpings kommun

Finspångs kommun

Vuxenutbildningarna i Skaraborgs län

 

Intresseorganisationer

Föreningen vuxenutbildning i samverkan (ViS)

LINNs rektorsnätverk

IFOUS

Lärarförbundet

 

Folkbildningsorganisationer

Folkbildningsrådet

 

Utvecklingscentrum

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

 

Kontakta mig

Håll kontakten via