Vuxenutbildning

Ny modell för att kartlägga och förebygga avbrott i vuxenutbildning

Bryt mönstret! En ny modell har utvecklats av tyska forskare för att identifiera och adressera bristande överensstämmelse mellan elever och utbildningsprogram. Personliga, institutionella och sociala faktorer spelar alla en roll. Genom att förstå och åtgärda dessa faktorer kan vi minska avbrotten och skapa bättre resultat för vuxna elever.

Ny modell för att kartlägga och förebygga avbrott i vuxenutbildning Read More »